Відділення діагностики

Завідувач відділенняОчеретна Оксана Михайлівна – лікар вищої категорії з функціональної діагностики та дитячої кардіоревматології.

Старша медична сестра Галамага Наталія Володимирівна – магістр медсестринства 


1. Загальна інформація: 

Відділення діагностики виконує інструментальні дослідження, ендоскопічні маніпуляції дітям та дорослим при різних захворюваннях та профілактичні дослідження.

Обстеження виконуються на сучасному обладнані. Багаторічний досвід персоналу та робота з пацієнтами з складною різноманітною патологією дає можливість якісно використовувати ряд діагностичних досліджень. Більшість лікарів відділення є членами фахових міжнародних та національних товариств.

Рентгендіагностика:
- рентгенографія органів грудної клітки;
- рентгенографія кистей та суглобів, в тому числі з функціональними пробами;
- рентгенографія органів черевної порожнини, в тому числі з контрастними речовинами;
- рентгенографія органів малого тазу;
- рентгенографія черепа та структур голови;
- рентгенографія нирок та сечовидільної системи, в тому числі з контрастом (урографія, цистографія);
- рентгеноскопія;

Функціональна діагностика (дослідження серцево-судинної та дихальної систем):
- ЕКГ, в тому числі з функціональними пробами;
- холтерівське моніторування ЕКГ (24-години ЕКГ, холтер);
- ЕхоКГ (ультразвукова діагностика серця);
- спірометрія;

Нейрофізіологія:
- ЕЕГ (електроенцефалографія);
- ЕхоЕГ (ультразвукове доплерівське М-режим дослідження мозку);
- ЕМГ (електроміографія);

Ендоскопія:
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;

Ультразвукова діагностика:
- УЗД черевної порожнини;
- УЗД сечовивілної системи;
- УЗД органів малого тазу;
- УЗД простати;
- УЗД щитоподібної залози;
- УЗД грудних залоз;
- УЗД легень;
- УЗД суглобів;
- УЗД м'ягких тканин;
- УЗД лімфатичних вузлів;
- УЗД нейросонографія;
- УЗД кульшових суглобів у новонароджених;
- УЗД поверхневих утворів м'ягких тканин;

 

2. Лікарі відділення:

Очеретна Оксана Михайлівна – завідувач відділення, лікар функціональної діагностики (ЕКГ, ЕхоКГ, холтер-ЕКГ)

Фуканчик Ірина Миколаївна –  лікар функціональної діагностики (ЕКГ, спірометрія)

Бурак Тетяна Володимирівна – лікар функціональної діагностики (ЕКГ, ЕхоКГ, холтер-ЕКГ)

Країнський Іван Романович – лікар нейрофізіолог (ЕЕГ, ЕХО-ЕГ, ЕМГ)

Свіжинська Наталія Іванівна - лікар функціональної діагностики, нейрофізіолог

Дробченко Лариса Кирилівна –  лікар рентгенолог

Мелько Ірина Петрівна – лікар рентгенолог

Козак Ярина Романівна – лікар рентгенолог

Коваль Андрій  Миколайович - лікар рентгенолог

Кочеркевич Олег Нестерович –  лікар ендоскопіст

Кочеркевич Тарас Олегович – лікар ендоскопіст

Жельов Віктор Іванович – лікар УЗД

Шульга Ніна Іванівна – лікар УЗД

Козак Роман Петрович – лікар УЗД

Сенів Соломія Ігорівна – лікар УЗД

Ролько Юлія Миколаївна – лікар УЗД

Браташ Аліна Андріївна – лікар УЗД

 

Телефонні номери відділення:
+38 (032) 270 85 30 – ехокардіографія, ЕКГ-холтермоніторування
+38 (032) 270 90 83 – рентгенкабінет
+38 (032) 270 27 02 – кабінети УЗД
+38 (032) 270 75 49 - ЕКГ, спірометрія, ендоскопія, нейрофізіологія

Реєстратура (попередній запис, інформація)
+38 (032) 270 22 07
+38 (097) 150 70 53
+38 (063) 189 70 50