Клініко-діагностична лабораторія

Завідувач -  Мих Алла Миколаївна , лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики.

Старший лаборант – Шварчовська Галина Львівна.

Телефони:

Лабораторія (загальний): +38 (032)  270 85 50

Завідувач: +38 (032) 270 85 50

1. Загальна інформація

Напрямки діагностичної роботи:

 1. Загально-клінічні дослідження
 2. Гематологічні дослідження
 3. Дослідження гемостазу
 4. Біохімічні дослідження
 5. Імунологічні дослідження.

На базі клініко-діагностичної лабораторії функціонує ургентна лабораторна служба, що забезпечує виконання аналізів цілодобово та у вихідні дні.

 Базове лабораторне обладнання:

 • Гематологічні аналізатори: SYSMEX XP-300, SYSMEX XS-500i
 • Біохімічні аналізатори: ChemWell, Selectra PROm, Selectra PRO XL
 • Імунологічні аналізатори: проточний цитометр FACScan, ІФА аналізатор Emax, FS-500 Beckman Coulter
 • Коагулометричні аналізатори: CoagChrom 3003, AP 2110 Solar, DIAGON Coag 4D
 • Іоноселективні аналізатори: smart LYTETM
 • Центрифуги: eppendorf 5702R, CYTOSPIN 4
 • Імунохемілюмінісцентний аналізатор ARCHITEKH1000i
 • Аналізатор агрегації тромбоцитів
 • Аналізатор для визначення хлоридів поту

2. Лікарі відділення:

Лікарі-лаборанти з клінічної лабораторної діагностики:

Білянська Н. О.,

Лукащикевич М. Й.,

Мацик Г. В,

Рачинська Н. О.,

Середич Л. П.,

Сірик Н. Р.

Лікарі-лаборанти з клінічної біохімії:

Гаврилишин Г. С.,

Грещук Н. Б.,

Кривуля С. І.,

Кузьменко А. І.

Лікарі-лаборанти імунологи:

Сенишин Н. І.

Біологи:

Сапужак М. В.,

Угрин Г. Й.,

Тлумак Л.

Із 17 працівників лікарського складу КДЛ 14 мають вищу кваліфікаційну категорію. 

3. Забезпечення якості лабораторних досліджень: 

 1. Внутрішній контроль якості – систематичний щоденний контроль якості біохімічних, гематологічних, коагулометричних досліджень, шляхом використання контрольних матеріалів (сироватки, цільної крові, плазми)
 2. Зовнішній між лабораторний контроль якості: КДЛ приймає участь у двох незалежних системах міжлабораторного контролю («ОХМАТДИТ» м. Київ, МПР біохімічних аналізів; МПР клітинного складу периферичної крові).

КДЛ забезпечує лабораторними дослідженнями дорослих та дітей з наявним електронним скеруванням.