Клініка дитячої імунології та ревматології

Керівник  клініки  дитячої  імунології  та ревматології

БОЙКО Ярина Євгенівна, лікар імунолог  дитячий, ревматолог  дитячий вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри  клінічної імунології та алергології  ЛНМУ ім. Данила Галицького, координатор національного центру PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation | Організація міжнародних досліджень із дитячої ревматології) в Україні.

Адміністратор

ПОЛІЩУК Ірина Василівна

Тел.: +38 (032) 270 21 91

E-mail: zusdmc.lv@gmail.com

 1.Загальна інформація

У клініці дитячої імунології та ревматології надається високоспеціалізована медична допомога дітям із патологією імунної системи та ревматологічними хворобами

Основні напрями спеціалізації  клініки:

Імунологія:

· Первинні імунодефіцити: генетичні дефекти імунної системи, як спадкова агамаглобулінемія Брутона, загальний варіабельний імунодефіцит, комбіновані імунодефіцити, синдром Ніймеґен, синдром Віскота-Олдріча, синдром Ді-Джорджі, синдром Луї-Барр, хронічна гранульоматозна хвороба, гіперімуноглобулін Е синдром, спадковий ангіоневротичний набряк, хронічний шкірно-слизовий кандидоз, автоімунний лімфопроліферативний синдром тощо;

·  Обстеження при підозрі на імунодефіцити різного ґенезу та їхній терапевтичний супровід;

·  Вакцинація дітей із груп ризику та за індивідуальними графіками;

·  Алергози: бронхіальна астма, атопічний дерматит, гострі алергічні стани тощо.

Ревматологія:

·  Ревматологічні захворювання: ювенільний ідіопатичний (ревматоїдний) артрит (ЮІА), системний червоний вовчак, дерматоміозит, вогнищева та системна склеродермія тощо;

·  Обстеження при підозрі щодо захворювання на ревматологічну хворобу: при тривалій гарячці, болю та припухлості суглобів, кульганні, рецидивуючих виразках ротової порожнини, висипу на шкірі незрозумілого походження, болю у м’язах тощо;

·  Вибір і призначення біологічної терапії хворим із важкими формами ювенільного ідіопатичного (ревматоїдного) артриту;

·   Неінфекційні увеїти;

·   Системні васкуліти;

·   Хронічний небактерійний остеомієліт;

·   Автозапальні захворювання/синдроми періодичної гарячки.

Інше:

·  Хронічні гепатити;

·  Хронічні запальні захворювання кишечника: хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт.

У клініці впроваджено сучасну систему  діагностики та лікування хворих із імунопатологічними станами, а також забезпечення хворих на первинні імунодефіцити засобами замісної терапії.

База даних хворих на первинні імунодефіцити налічує понад 300 пацієнтів і є однією з найбільших в Україні. Налагоджено активну співпрацю з європейськими центрами, які вирішують аналогічні проблеми, в т.ч.  питання генетичної діагностики імунодефіцитів і їхнього лікування. Лікарі клініки беруть участь у Європейському реєстрі хворих на первинні імунодефіцити. Генетичні дослідження хворим з імунодефіцитами проводять Львівський НДІ спадкової патології та генетичні лабораторії інститутів Угорщини, Нідерландів, Франції, Німеччини, Італії, США.

Клініка здійснює сучасну діагностику ревматологічних хвороб дитячого віку, лікування різних варіантів ювенільного ідіопатичного (ревматоїдного) артриту. Лікарі клініки мають досвід застосування біологічної терапії у лікуванні важких форм ЮІА, неінфекційного увеїту. Упродовж останніх 12 років пацієнти  з важким перебігом ЮІА забезпечені біологічними препаратами за рахунок коштів обласного та державного бюджетів згідно з відповідними програмами й отримують лікування такими медикаментами як тоцилізумаб, адалімумаб, етанерцепт, голімумаб. Під спостереженням у клініці перебувають близько 300 хворих на ЮІА, із них – 260 мешканців Львівської області.

Лікарі клініки мають досвід діагностики та лікування автозапальних хвороб (PFAPA, CINCA,TRAPS тощо). Наша клініка є учасником міжнародного EuroFever реєстру. Основна мета цього проєкту – збір інформації про клінічну картину, перебіг, відповідь на лікування пацієнтів із рідкісними автозапальними хворобами. Також клініка є учасником міжнародного реєстру "HYPER-PED-COVID", міжнародного епідеміологічного дослідження із залученням 43 країн світу "JIA classification".

Фахівцями клініки підготовлена і представлена на сайті PRINTO україномовна версія рекомендацій для батьків, діти яких мають ревматичні хвороби: http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/. Спільно з пацієнтською організацією ГО “Гармонія руху” проводяться заняття у школах для родин, діти в яких хворіють на ЮІА, щорічні конференції для пацієнтів, їхніх батьків і фахівців для кращої поінформованості суспільства та для лобіювання інтересів дітей, хворих на ЮІА, у суспільстві й державі. Успішно реалізовуються проєкти і гранти, зокрема "Налагодження ефективної та прозорої співпраці між пацієнтською спільнотою, державними інститутами і лікарським товариством в питанні лікування та забезпечення сучасними ліками пацієнтів, хворих на ЮРА". Проводяться вебінари для пацієнтської спільноти із залученням провідних фахівців з дитячої ревматології Європи та США. Вийшло у світ 6 видань посібника “Ювенільний ревматоїдний артрит: що треба знати. Інформація для батьків”, призначеного для родин хворих дітей, а також видано монографію “Ювенільний ідіопатичний артрит” для фахівців і студентів вищих навчальних закладів. Розроблено та видано "Паспорт пацієнта. ЮІА 18+".

2. Лікарі клініки:

БОЙКО Ярина Євгенівна – лікар імунолог  дитячий, ревматолог  дитячий вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри  клінічної імунології та алергології  ЛНМУ ім. Данила Галицького, координатор національного центру PRINTO в Україні, член групи експертів та фахівців, які залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель за напрямом "Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту", "Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту", член групи експертів МОЗ України за напрямами "Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функціональна діагностика".

КОСТЮЧЕНКО Лариса Василівна – лікар імунолог  дитячий, алерголог дитячий  вищої категорії , завідувач відділення педіатрії,  доктор медичних наук, професор кафедри клінічної імунології та алергології  ЛНМУ ім. Данила Галицького, експерт з дитячої імунології ДОЗ ЛОДА, член Європейського товариства імунодефіцитів, член правління східноєвропейського проєкту J-Project, член правління Всеукраїнського товариства з дитячої імунології, член постійної робочої групи експертів і фахівців  МОЗ України щодо закупівель медикаментів для хворих на первинні імунодефіцити, член Медичної ради при МОЗ України, член групи експертів МОЗ України за напрямами "Дерматовенерологія. Дитяча дерматовенерологія. Алергологія. Дитяча алергологія. Імунологія. Дитяча імунологія".

РОМАНИШИН Ярина Юріївна – лікар імунолог дитячий вищої категорії, голова комісії з питань вакцинопрофілактики.

САВЧАК Ігор Ярославович – лікар імунолог дитячий вищої категорії, лікар педіатр вищої категорії.

ЗАДВОРНА Оксана Іванівна  – лікар алерголог дитячий вищої категорії.

ТИМЧИШИН Соломія Михайлівна – лікар педіатр другої категорії зі спеціалізацією дитяча імунологія та дитяча дерматологія.

3.  Наукова діяльність

Відділення  співпрацює з кафедрою клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика. У клініці проводиться навчання студентів, спеціалізація дитячих  імунологів, ПАЦ і ТУ за спеціальністю "Дитяча  імунологія”

Працівники клініки виконують наукові роботи за основними напрямами її діяльності, беруть участь у  роботі ESID (European Society for Immunodeficiencies) і Східноєвропейського проєкту J-Project щодо виявлення, діагностики та лікування імунодефіцитів. Клініка брала участь у міжнародних дослідницьких проєктах: проспективному  мультицентровому дослідженні ефективності, фармакокінетики та безпечності 10%-го довенного імуноглобуліну у пацієнтів із первинними імунодефіцитами та відкритому мультицентровому дослідженні з метою оцінки ефективності та безпечності деяких параметрів фармакокінетики Біовену, 10%-го розчину для інфузій (виробництво BiopharmaPlasma), у пацієнтів із первинними імунодефіцитами.

Клініка брала участь у реалізації проєкту ЕРОСА (A multinacional study of the EPidemiology, treatment and Outcome of Childhood Arthritis), що дало змогу отримати інформацію про частоту ILAR-категорій ЮІА, методи лікування, а також наслідки ЮІА в усьому світі (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5893674/), результати якого опубліковані у багатьох авторитетних міжнародних виданнях.

У даний час лікарі клініки беруть участь у реалізації проєкту “The PRINTO Evidence-based Revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) Classificacion criteria for juvenile idiopatic Arthritis”, метою якого є перегляд критеріїв класифікації ювенільного ідіопатичного артриту.

З 2019 р. розпочала функціонувати школа для молодих дитячих ревматологів.

Лікарями клініки опубліковано понад 350 друкованих праць.

У 2020 р. лікарі клініки дитячої імунології та ревматології за підтримки ГО " Гармонія руху реалізували два мікропроєкти "Капітальний ремонт частини приміщень КНП ЛОР Західноукраїнського спеціалізований дитячий медичний центр" і "Придбання обладнання та інвентарю для клініки дитячої імунології та ревматології КНП ЛОР Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр", які перемогли у конкурсі проектів, ініційованому Львівською обласною радою.

4.  Благодійність у клініці дитячої імунології та ревматології:

Завдяки співпраці з доброчинним фондом "Крила надії”( Україна), благодійною організацією "Humanitarie Hulp Kinderen Oekraine Tilburg Nederland” (Нідерланди), доброчинною асоціацією "Лінія життя” (Великобританія) здійснено низку проєктів, націлених на оптимізацію діагностично-лікувального процесу в нашій клініці.

Клініка дитячої імунології та ревматології продовжує розвиватись і потребує підтримки благодійників. Працівники клініки працюють над здобуттям грантів для реалізації освітніх, технічних і наукових проєктів. Заздалегідь вдячні усім небайдужим за бажання долучитися до співпраці з нами.

5.  Як отримати консультацію у клініці

- Отримати скерування у системі Helsi на обстеження або/та лікування від дільничного спеціаліста (педіатра, сімейного лікаря);

  • Мати амбулаторну картку дитини або витяг із неї

 Консультативний прийом здійснюється за попереднім записом у робочі дні з 9:00 до 15:00 та з наявністю скерування у системі Helsi:

·        до лікаря Бойко Я.Є. за тел.: +38 (032) 270-21-91

·        до лікаря Костюченко Л.В. за тел.: +38 (032) 270-84-96

·        до лікаря Романишин Я.Ю.  за тел.: +38 (050) 027-01-19

·        до лікаря Савчака І.Я.  за тел.: +38 (067) 940-14-26

·        до лікаря Задворної О.І.  за тел.: +38 (032) 270-64-66

·        до лікаря Тимчишин С.М.  за тел.: +38 (097) 943-10-27

6.  Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у заняттях фахової школи з дитячої ревматології, які відбудуться на базі Клініки дитячої імунології та ревматології  ЗУСДМЦ за програмою, що включає  лекції, інтерактивне вирішення клінічних задач, дискусії, представлення учасниками школи власних клінічних спостережень та фахове спілкування:

"Ювенільний ідіопатичний артрит" – 23-24 жовтня 2021 року (кінцевий термін подання резюме – 1-го жовтня 2021 року).

"Автозапальні хвороби" – 27 листопада 2021 року (кінцевий термін подання резюме – 1-го листопада 2021 року).

 Учасники навчань отримають сертифікати.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі за їхніми мотиваційними резюме, які просимо надсилати на електронну пошту jboyko@ukr.net

Інформацію щодо рішення про участь буде надіслано електронною поштою.

Умови участі у заняттях фахової школи:
- Надсилання мотиваційного резюме;
- Підготовка  презентації власного клінічного випадку;
- Обов’язкова вакцинація учасника проти COVID-19

З повагою,
Ярина Бойко.